С изложба Военноморският музей отбелязва „50 години трети дивизион противоминни кораби“

На 1 октомври, четвъртък, от 11.00 ч. във Военноморския музей (ВММ) ще бъде открита юбилейната изложба „50 години Трети дивизион противоминни кораби – наследници на славни традиции“.

С богатство от експонати от Фонда на ВММ тя проследява най-значимите моменти от развитието на Трети дивизион противоминни кораби. Любителите на историята ще могат да се запознаят с дейностите по поддържане на чистите фарватери – специално оборудване за откриване и обозначаване на противникови мини от периода на Първата световна война и след нея. Посетителите ще могат да разгледат и лични отличия на участници в бойното миночистене през Втората световна война и флагове на миночистачи. Изложбата включва още схеми и документи, които допълват представата за специфичния труд на военните моряци в защита на родните брегове в мирно и военно време.

Изложбата е подготвена с участието на Трети дивизион противоминни кораби.

„50 години Трети дивизион противоминни кораби – наследници на славни традиции“ ще може да бъде видяна във Военноморския музей до края на ноември 2020 г.